Ten geleide

Het onderzoek naar de sociale geschiedenis gaat onverminderd voort, zoals blijkt uit de stroom van artikelen en boeken die jaarlijks wordt afgescheiden. Is na al die jaren van noeste arbeid de geschiedenis van de arbeidsverhoudingen niet al in kaart gebracht? Is de aandacht niet te veel geconcentreerd geweest op bijvoorbeeld betaalde arbeid en is zinvol opnieuw een diepgaande studie hierna te verrichten of zou het blikveld verplaatst moeten worden naar onbetaalde arbeid? Het is een van de vele vragen die gesteld kan worden. Om enig zicht te krijgen op de gaten die in het sociaal-historisch kunnen vallen of reeds gevallen zijn, nodigde het hoofd van de afdeling onderzoek van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Marcel van der Linden, een aantal historici uit om hun licht te laten schijnen over de lacunes in de geschiedschrijving van de arbeid en de arbeidersbeweging.

Op 22 februari hadden een viertal historici, Henk Wals, Bob Reinalda, Fransisca de Haan en Arno Bornebroek, gehoor gegeven aan het verzoek van het IISG en hielden een kort betoog voor een groep ge´nteresseerden waarna een geanimeerde discussie ontstond. Uit de discussie bleek in ieder geval dat er behoefte bestond aan een overzichtswerk. Het leek de redactie van Onvoltooid Verleden een goed idee om de lezer op de hoogte te brengen van de inhoud van de referaten.