Onvoltooid Verleden kijkt naar de toekomst!!

Het gaat er dan toch van komen! Onvoltooid Verleden blad voor de geschiedenis van sociale beweging gaat on-line verder als een E-zine. Het nummer, dat u als abonnee nu inde hand houdt, is het laatste papieren nummer. Vanaf nu worden bijdragen alleen op de website www.onvoltooidverleden.nl geplaatst. Daar kunt u zich opgeven voor de E-zine; eenvoudig door uw e-mailadres te geven. Wij zorgen bij elk nieuw geplaatst artikel of artikelen dat u op de hoogte wordt gehouden.

Het communicatiebureau Cimon heeft een fraaie website ontworpen. En de redactie heeft de laatste vijftien nummers van Onvoltooid Verleden inmiddels op de Website geplaatst. Het gaat hier niet alleen om de teksten maar ook de illustraties zijn mee verhuisd naar de website. Hier komt al het eerste voordeel om de hoek kijken. Door de beperkte financiële middelen die On-voltooid Verleden ter beschikking stonden, konden in het blad uitsluitend zwart/wit afbeeldin-gen worden afgedrukt, nu is kleur mogelijk. En dat vrolijk direct op!!. Meer nog er kunnen zelfs kleine unieke historische filmpjes op de site getoond worden, zoals nu al te zien een filmpje met Henk Sneevliet.

Het bereik van Onvoltooid Verleden als E-zine is vele malen groter dan met het huidige aantal abonnementen. Het tijdschrift  is als het ware onderdeel geworden van de grootste bibliotheek ter wereld. Steeds meer mensen, en vooral ook mensen die niet zo snel naar een bibliotheek gaan, zoeken hun informatie op internet. Dat betekent uiteraard dat het ook voor auteurs aantrekkelijker wordt om voor Onvoltooid Verleden te schrijven. De tweede reden voor de redac-tie om deze stap te nemen was gelegen in archieffunctie. Inmiddels is het blad alweer 24 nummers oud. In deze nummers staat een schat aan gegevens. Bijdragen over vrouwenge-schiedenis, over stakingen, over spionage, over personen, over woningbouw en veel petit his-toire van sociale bewegingen. De zware wetenschappelijke verhandelingen laat de redactie graag over aan andere tijdschriften. De bijdragen in Onvoltooid Verleden zijn kort en toegankelijk geschreven door de redactieleden zelf en door deskundige en bekende auteurs zoals Jos van Meeuwen, Jack Otsen, Fia Dieteren, Johan Frieswijk, Homme Wedman, Charles Vergeer, Cajo Brendel, Bert Altena, Ger Harmsen, Bob Reinalda en Han Voskuil. Daarnaast zijn er debatten gevoerd over ´living strategies´en ´lacunes in de arbeidshistoriografie´. Alle tijdspe-rioden zijn aan bod gekomen: van het jaar nul via de achttiende eeuw en een nieuw gedicht van de vierjarige Herman Gorter tot een beoordeling van Pim Fortuyn.   

Met de zoekfunctie op de website zelf kan men in een handomdraai de gegevens te voorschijn halen. Het is de wens van de redactie om ook het Bulletin van de Nederlandse Arbeidersbeweging toe te voegen aan het ‘internetarchief’.

Internet is bij uitstek een medium om eigen mening of bijdrage kwijt te kunnen. Die mogelijkheid biedt de nieuwe website ook. De lezer kan aanvullende gegevens of correcties plaatsen op de website, maar ook discussies zijn welkom. De redactie zal er op toezien dat dit volgens een aantal basisregels gebeurt. Zo worden in beginsel geen anonieme bijdragen of onder pseudoniem gestelde stukken geplaatst.

Op deze wijze is de website meer dan het papieren tijdschrift een bijdrage aan de geschiedschrijving van sociale bewegingen.

Vergeet u niet uw e-mailadres op te geven en blijf op de hoogte van de verrassende en bijzondere visies op de sociale geschiedenis via Onvoltooid Verleden.