Uit: Met al mijn bloed. pp. 238-239.

'Vooral tijdens de campagne voor de Kamerverkiezingen van 1905 - toen hij bovendien lid was van het SDAP-hoofdbestuur - verzette Gorter bergen. In het kiesdistrict Gouda sloeg hij geen enkel dorp over, hoe afgelegen het ook was. Zelfs het kleinste nest kreeg, wat hij noemde, een "dubbele beurt": eenmaal sprak hij er over de grondslagen van de sociaal-demo­cratie en andermaal over de politieke ontwikkelingen van de afgelopen parlementaire periode.

Wekenlang fietste hij bijna elke dag vanuit Bussum naar de plaats waar hij 's avonds een spreekbeurt had en na afloop fietste hij dan steevast door de nacht weer naar huis. Wies was in die tijd vak ziek en daarom wilde hij haar zo min mogelijk alleen laten.'