Uit:  G.J.M. van het Reve, Mijn rode jaren. Herinnerin­gen van een ex-bolsjewiek. Haarlem (De Haan) 1982 (2e druk), pp. 61-62:

'Wij waren intussen bij het hotel De Graaff aangekomen, het deftigste hotel van Enschede. "We gaan hier een kop koffie drinken," zei Gorter. "Ik zal buiten wel op u wachten," ant­woordde ik geschokt. Gorter scheen zelfs niet verbaasd; ik had de indruk dat hij heel goed begreep waarom ik geloofde dáár niet naar binnen te kunnen gaan. "Wacht dan maar even" zei hij geruststellend, "ik kom zo terug."'

Voor een andere beoordeling zie: Het kopje koffie van Herman Gorter in Uitgelezen Boeken van 1991.