Faits Divers

Bij het artikel van Jack Otsen over de Purmerendse jaren van Mart Stam stond een foto van hem en zijn maatjes colporterend met Jonge Strijd.

Onze abonnee mevr. R. Haye-Menist maakte ons er op attent dat de middelste figuur op de foto haar vader Ab Menist is. Menist was een van de belangrijkste leiders van het Nationaal Arbeidssecretariaat. Voor de Eerste Wereldoorlog werd hij lid van de Jongelieden Geheelonthoudersbond (JGOB). Hij was geboren en getogen in Amsterdam. En werd vanaf eind van de jaren twintig de belangrijkste leider van het NAS te Rotterdam. Zie voor een korte biografie: www.iisg.nl/bwsa/bios/menist.html.

Mart Stam en Ab Menist kenden elkaar van de JOGB, zoals uit de foto blijkt. En meer dan uit de tijd van de JGOB. Toen Menist als propagandist van het NAS in Rotterdam ging werken, trok de familie Menist in in het huis van Mart Stam. Stam zou na zijn vertrek via de Sovjet Unie, Praag en Nederland in Zwitserland terecht komen.

Het huis te Rotterdam, Maarland 15, was bijzonder vanwege de knalgele muren. De Menisten hebben dat zo gelaten. Vooral Jo Menist-Raapis vond het prachtig. En de geheelonthouding? Jo en Ab Menist zijn tot hun dood (Ab werd in april 1942 gefusilleerd door de naziís) geheelonthouders gebleven.