Noten 21-29

21. Philo Judaeus: Pogrom in Alexandrië, vertaling G.H. de Vries.
22. Didache 10, 6 en I Corinthiërs 16, 22.
23. De joodse oorlog VII, 448. Een andere versie van hetzelfde verhaal in zijn Vita , in fine, 424-425.
24. Johannes: 19, 21-22.
25. Eisler II, 532-534, Bellum V, 193.
26. Bellum VI, 422.
27. Eisler II, 177, noot 2, onder verwijzing naar o.a. Mišna Ta‘an IV, 5.
28. Eusebius: Kerkelijke geschiedenis III, 20.
29. H. Daiber: 'Levensbericht H.J.Drossaart Lulofs', in: Huygens Institute – Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (K.N.A.W.) Amsterdam 2010.

Afmelden | Aanmelden