Noten 1 - 14

1. P.J. Troelstra, Gedenkschriften. Tweede deel Groei (Amsterdam 1930) 168; Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (HTK) 1897-1898, 6
2. Erie Tanja, “ ‘Dragers van beginselen’. De parlementaire entree van Abraham Kuyper en Ferdinand Domela Nieuwenhuis” in: C.C. van Baalen e.a. ed., Waar visie ontbreekt, komt het volk om. Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2011 (Den Haag 2011) p. 67-76.
3. Piet Hagen, Politicus uit hartstocht. Biografie van Pieter Jelles Troelstra (Amsterdam 2010) 251.
4. J.H. Schaper, Een halve eeuw van strijd. Herinneringen van J.H. Schaper. Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal II (Groningen en Batavia 1935) 113-114.
5. Mr. Antonio, Nieuwe schetsen uit de Tweede Kamer onder het ministerie Kuyper 1901/1905 (Rotterdam 1905), p. 76-77. Pseud. voor Telegraafjournalist S. Blok.
6. HTK 1899-1900, 70.
7. Zie de biografische informatie over J.H. Schaper op www.parlement.com
8. HTK 1911-1912, 19.
9. Schaper, Een halve eeuw van strijd II, 121.
10. Ibidem, 332.
11. Carla van Baalen en Jan Ramakers, ‘Prinsjesdag: “De eenige politieke feestdag die ons volk kent”’ in: C.C. van Baalen e.a. ed., Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 200. Het feest van de democratie. Rituelen, symbolen en tradities (Den Haag 2008) 27-46.
12. E. van Raalte, De geschiedenis van de opening der Staten-Generaal van 1814 tot 1952 (Den Haag 1952) 43 en 87-88.
13. HTK 1918-1919, 688.
14. Zie de diverse artikelen over de LSP, VDB en Liberale Unie in relatie tot de SDAP in: P. van Schie (ed.), Tussen polarisatie en Paars. De 100-jarige verhouding tussen liberalen en socialisten in Nederland (Kampen 1995)Afmelden | Aanmelden