1/ Exegetisches Wörteerbuch zum Neuen testament. 2. Auflage, Band III (Ed.) Horst Balz/Gerhard Schneider, Stuttgart 1992: Tarsos.
2/ W.C. van Unnik: Tarsus of Jeruzalem. De stad van Paulus’ jeugd. Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde Nieuwe reeks, deel 15, No. 5. Amsterdam 1952. Item: Nog eens Tarsus of Jeruzalem. Nederlands Theologisch Tijdschrift, Jaargang 8, aflevering 3, pp. 160-164.
3/ Voor de filologische moeilijkheid die schuilt in en te Ierosolumois - waarbij te tekstkritisch omstreden is, verwijs ik naar Van Unnik (noot 2) pp. 170-171, (cq 30-31)
4/ 2 Corinthiërs 11, 22.
5/ Galaten 1, 21.
6/ Fik Meijer: Paulus’ zeereis naar Rome. Een reconstructie. Amsterdam 2000. P. 14.
7/ C.J. den Heyer: Paulus. Man van twee werelden. Zoetermeer. 1998.
8/ Quency E. Wallace: The Early Life and Background of Paul the Apostle, 2002, p. 17.
9/ Kolossenzen 1, 16-17 en 3, 18, Ephesiërs, 5, 3-4.
10/ George T. Montague: The Living Thought of St. Paul. Milwaukee 1966, p. 2.
11/ Aratus in Handelingen 17, 18; Menander in 1 Corinthiërs 15, 23 3n Epimenides in Titus 1, 1.
12/ Fik Meijer: Paulus. Een leven tussen Jeruzalem en Rome. Amsterdam 2012. P. 46.
13/ De vertaling van Fik Meijer naar de tekst in J. Migne: Patrologia Latina 26, 617. Ik denk dat de datum van het commentaar op Philemon een jaar eerder moet zijn: 387. Zie in de tekst hieronder.
14/ Flavius Josephus: De joodse oorlog IV, 84 ‘Gischala, een stadje in Galilea’. Het register geeft per abuis: ‘Gischala, stad in Judea’, p/ 630.
15/ Fik Meijer (2012, zie noot 12) baseert zich in noot 16 bij pagina 46 op een studie van Murphy O Connor ‘die zich baseert op J.N.C. Kelly: Jerome. His Life, Writings and Controversies, London 1975. P. 153-156’.Dat moet zijn p. 142-146. Bovendien wijst Kelly er op dat niet hij maar Adolf von Harnack hier al in een in 1919 gepubliceerd artikel op gewezen had. (Kelly, p. 146, noot 35).
15/ Ook hier is Meijer slordig met zijn verwijzingen: Migne P,L. 26, 617 moet zijn p. 653 (Migne 762D) ad vers 26. Een eigentijdse editie in de Sources Chrétiennes of elders is nog niet beschikbaar.

Afmelden | Aanmelden