Nieuwsbrief 7

De zevende nieuwsbrief van Onvoltooid Verleden van maandag 7 december 2009.

We hebben twee nieuwe rubrieken: databank en documentatie. In het onderdeel 'documentatie' gaat het vooral om achtergronden van eerder in Onvoltooid Verleden gepubliceerde artikelen. De correspondentie met Voskuil laat de wordingsgeschiedenis zien van zijn artikel Een socialistische jeugd in editie 11.

Veel grijze literatuur, zoals scripties, artikelen en tijdschriften zijn nog ontkomen aan de digitalisering van de wereld. Deze informatie is nog niet goed ontsloten. Zeker op het gebied van de geschiedschrijving van sociale bewegingen! In de rubriek databank ontsluiten we een scriptie en twee bijna vergeten tijdschriften.

De Tand des Tijds is een bijzonder blad vanwege de vormgeving maar ook door de inhoud. De eerste tien nummers stonden in het teken van de anti-Bernhard actie. Deze reeks heeft nog niets aan waarde verloren. In editie vier is bijvoorbeeld de foto (uit 1937) integraal afgedrukt waarop Duitse partijgenoten van Bernhard het Horst Wessel lied aanheffen en de Hitlergroet brengen.

Het tijdschrift Histo heeft maar kort bestaan. Na een nul-nummer heeft de redactie vanwege de lauwe reactie besloten niet verder te gaan. Ook een tijdschrift met slechts één editie kan boeiend zijn.

Vanwege de wat moeizame bewerkingen is nog niet alles op de website. Voor het einde van het jaar 2009 hebben we het merendeel op de site gezet.

Afmelden | Aanmelden