Nieuwsbrief 12

De twaalfde Nieuwsbrief van Onvoltooid Verleden van zaterdag 8 januari 2011.

Een nieuwe blog van Sjaak van der Velden over sfinxen en geschiedschrijving, een artikel van Arno Bornebroek over stadsboeren en een bespreking van Marten Buschman van het derde boek van Charles Vergeer over het Marcus evangelie.

Daarnaast willen we nog vermelden dat er drie reprints op stapel staan van tijdschriften uit de jaren tussen de wereldoorlogen: drie opzienbarende anarchistische tijdschriften met omineuze namen als Opstand, Alarm en De Moker. Meer info hier of bij uitgeverij Kelder.

Rood Rotterdam was een bijzondere uitgave over de jaren dertig. We zullen over niet al te lange tijd het omvangrijke boek geheel scannen en hier opnemen in de website.

Rest me nog te melden, dat je nu direct - onderaan - op een artikel kunt reageren.

Afmelden | Aanmelden