Nieuwsbrief 13

De dertiende Nieuwsbrief van Onvoltooid Verleden van donderdag 3 maart 2011. Met vandaag maar één artikel, maar wat voor één: herinneringen van Joop Flameling

Joop Flameling heeft een lange carrière achter de rug in de links-revolutionaire beweging. Eind februari is een boek verschenen, waarin grote gedeeltes van zijn memoires opgenomen zijn.
Op onze site een verhaal over Flamelings rol bij de staking bij meubelfabrikant Tijsseling te Nijkerk.

Rest me nog u te attenderen op 10 maart, de dag van de anarchie, te Amsterdam, zie het nieuws.

Afmelden | Aanmelden