Nieuwsbrief 15

De vijftiende nieuwsbrief van Onvoltooid Verleden van 16 mei 2011.

De stadsboeren-serie van Arno Bornebroek is met de meimaand afgesloten, want het tuinleven roept weer.

Sjaak van der Velden heeft een impressie geschreven van een conferentie over stakingen en op welke wijze Raquel Varela en hijzelf die georganiseerd hebben. Als toegift sluit hij zijn afsluitende rede bij.

In de serie recensies ditmaal een van een boek over Stuuf Wiardi Beckman.
Wij wensen u veel leesplezier.

Afmelden | Aanmelden