Nieuwsbrief 16

De zestiende nieuwsbrief van Onvoltooid Verleden van 21 september 2011.

Sinds de vorige nieuwsbrief van voor de vakantie is er nieuws bijgekomen over onder andere een nieuw nummer van Kritiek en een publicatie over revolutionaire herinneringen.

Twee blogs: één over een tentoonstelling van de ontwerpkwaliteiten van provo Rob Stolk en één over waarheid en verdichting naar aanleiding van de herinneringen van Henri Engelschman. De blogs worden in de toekomt minder artikel en vooral frekwenter.

In de databank zijn up-dates te vinden, zoals bijvoorbeeld de bijlage van De Tand des Tijds nummer 37, die nog ontbrak. Aanvullingen van lezers zijn welkom evenals voorstellen voor deze databank.

En in de tussentijd heeft Henny Buiting het boek van Margit van der Steen over Hilda Verwey-Jonker gerecenseerd.

We wensen u veel leesplezier.Afmelden | Aanmelden