Nieuwsbrief 18, 6 mei 2012

De achttiende nieuwsbrief van Onvoltooid Verleden van 6 mei 2012.


Sinds de vorige nieuwsbrief zijn blogs 23 tot en met 29 verschenen. De blogs hebben de volgende onderwerpen: In memoriam Jacques Giele, Zonder organisatiecultuur geen nieuwe vakbeweging, This machine kills fascists (de teloorgang van het rode lied),De bende van '49 (staking van schoonmakers in '12 en '49), Vals claimen (over rode dominees), Rode laarsjes voor Dolle Mina (Annie M.G. Schmidt en het feminisme) en Aangevallen iconen. Allemaal hier achter elkaar te zien.

Recensies: Henny Buiting besprak het boek van Rob Hartmans, Niet gehinderd door schroomvalligheid. Opkomst en bloei van Historisch Nieuwsblad; Sjaak van der Velden het boek van Auke van der Woud, Koninkrijk vol sloppen. Achterbuurten en vuil in de negentiende eeuw. En Ron Blom de herdruk van Alarm. Anarchistisch Maandblad. 1922-1926, redactie Anton Constandse.
Onder het kopje recensies staan nu alle besprekingen, verschenen in het papieren tijdperk of virtueel.

Voorts hebben we twee foto's ontvangen van de broers Eisma. Naar aanleiding van hun artikel stuurde Hans Eisma twee foto's op van de huidige directeur van het Eerste Experimentele Station.

En voorts gedenken we twee overledenen.

Bekend in de Staatsliedenbuurt en ver daarbuiten als kraker Leo (Adriaenssen). Zijn vriend Henk Kersting herdacht hem.

Sociaal historicus Jacques Giele (1942-2012) is op veel plaatsen herdacht. Zie hier voor een overzicht.

Een volgende nieuwsbrief gaat over het rode lied naar aanleiding van het  symposium van afgelopen februari in Utrecht georganiseerd door de WBS. Andere bijdragen zijn welkom bij de redactie

Van de aanbieding van de gehele papieren set van 24 edities voor de prijs van 50 euro rest nog één reeks. Zie hier voor hoe te bestellen.

Afmelden | Aanmelden