Nieuwsbrief 19, 8 juli 2012

De negentiende nieuwsbrief van Onvoltooid Verleden van 8 juli 2012.

Na lange tijd laten we weer wat van ons horen via deze nieuwsbrief. De oorzaak van het lange wachten was een softwarefout bij de verzending van de nieuwsbrieven, met name de vorige. Mocht je deze gemist hebben, hij staat hier.

We hebben een artikel van Ron Blom over het Amsterdamse Stadsarchief en het verzamelen van archieven van migranten en hun organisaties.

Sinds de vorige nieuwsbrief zijn blogs 30 tot en met 33 verschenen. De onderwerpen zijn achtereenvolgens: Ada en Herman: Aan wie de toekomst?, Opheffing vakcentrale niets nieuws, Roomse organisaties van leken en Domela was een antisemiet. Allemaal hier achter elkaar te zien.

Recensies: Marten Buschman besprak twee uitgaven van De Pook: Fike van der Burght Die Moker- en Alarmgroepen bestonden niet om te bestaan als groep. Sociaalanarchistische jeugdbeweging in Nederland 1918-1928. en E. Kloosterman De Nederlandse anarchisten en de Spaanse Burgeroorlog. Hoe de Nederlandse anarchistische beweging uiteenviel door de gewelddadige strijd in Spanje tussen 1936 en 1939

De volgende nieuwsbrief verschijnt na de vakantie. De redactie wenst jullie veel leesplezier en een goede vakantie.

Afmelden | Aanmelden