Nieuwsbrief 20, 22 oktober 2012

De twintigste nieuwsbrief van Onvoltooid Verleden van 22 oktober 2012.

Ditmaal met drie artikelen.
Erie Tanja gaat in op het ‘laveren’ van de SDAP-Kamerleden in de Tweede Kamer en dat met name op de rol van de SDAP-er Jan Schaper.
Dennis Bos beschrijft in vervolg op zijn artikel over Bertus Zuurbier de daar genoemde Franse čn bewaard gebleven film over de  Parijse Commune.
Charles Vergeer bepleit o.a. eerherstel voor Pontius Pilatus: een doortastend man, die in feite hetzelfde deed wat elke Romeinse overheerser in Het Rijk hoorde te doen: de rust herstellen bij verzet tegen de belastingwetten.

Sinds de vorige nieuwsbrief zijn blogs 34 tot en met 37 verschenen.  De onderwerpen zijn achtereenvolgens: Tweemaal geelwit (over twee boekjes met dezelfde titel van Rooms-Katholieke huize), Geschiedschrijving en politiek, De affaire Buikhuisen na 34 jaar en Eerherstel voor Daudt? Die zijn hier te vinden, mocht u ze gemist hebben.

Johan Frieswijk heeft zijn herinneringen aan Jacques Giele beschreven. Deze is geplaatst bij de overige bijdragen in Nieuwsbrief 18 en ook hier te lezen.

Afmelden | Aanmelden