Nieuwsbrief 23, 22 maart 2013

De drie en twintigste nieuwsbrief van Onvoltooid Verleden van 22 maart 2013.

Met deze nieuwsbrief beginnen we een uitgebreide en open discussie over de biografie van Ferdinand Domela Nieuwenhuis, geschreven door Jan-Willem Stutje. In november verleden jaar zou er een symposium plaatsvinden te Heerenveen, maar die heeft niet plaatsgehad.

We hebben de deelnemers uitgenodigd alsnog hun bijdrages te leveren. In deze nieuwsbrief beginnen we met de kritiek (verschenen in nummmer 180 van De As) van Rudolf de Jong op de analyse van Stutje over Domela's antisemitisme en het antwoord van Stutje. In een volgende nieuwsbrief, die in de tweede week van april verschijnt, schrijven Marianne Braun en Dennis Bos over het feminisme en de Commune van Parijs in, bij en van Domela.

Sinds de vorige nieuwsbrief is blog 46 verschenen. Het onderwerp is  Woody in de trein.

Bij de on-line boeken hebben we Rode Residentie toegevoegd. En bij de aanbiedingen het boek over Ab Menist van Dick de Winter.

De redactie wenst jullie veel leesplezier.

Afmelden | Aanmelden