Nieuwsbrief 24, 10 april 2013

De vier en twintigste nieuwsbrief van Onvoltooid Verleden van 10 april 2013.

In deze nieuwsbrief het vervolg van de open discussie over de biografie van Ferdinand Domela Nieuwenhuis door Jan-Willem Stutje. Marianne Braun en Dennis Bos schrijven over 'Domela Nieuwenhuis en het feminisme' en 'Domela Nieuwenhuis en de Commune van Parijs'. Rudolf de Jong geeft een dupliek op de reactie van Stutje in de vorige nieuwsbrief op zijn artikel.
Jan-Willem Stutje geeft binnen twee weken zijn reacties op bovenvermelde stukken in de volgende nieuwsbrief van Onvoltooid Verleden.

Sinds de vorige nieuwsbrief zijn blogs 47, 48 en 49 verschenen. De onderwerpen zijn Feiten komen niet alleen, De wiegen van de bourgeoisie en De reuzenpanda van Soestdijk. De blogs 48 en 49 zijn de eerste twee van een reeks naar aanleiding van de inhuldiging van Willem Alexander te Amsterdam. Redacteuren beschrijven hun ervaringen en meningen met en over de Oranjes in Nederland.

Een mooi verhaal tenslotte over steenbakkers, Hollandgänger en een opgedoken zilveren lepel. Het verhaal is een opvallend nevenprodukt van het samenwerkingsproject van het IISG met het Archief van Noord-Rijn Westfalen over trekarbeid van steenbakkers en dan speciaal vanuit het vorstendom Lippe naar Groningen.

De redactie wenst jullie veel leesplezier.

Afmelden | Aanmelden