Nieuwsbrief 25, 24 april 2013

De vijf en twintigste nieuwsbrief van Onvoltooid Verleden van 24 april 2013.

In deze nieuwsbrief het tweede vervolg van de open discussie over de biografie van Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Jan-Willem Stutje reageert op de artikelen van Marianne Braun en Dennis Bos en op de dupliek van Rudolf de Jong. Tevens vind je hier een artikel van Stutje over het begrip Romantiek in verband met Domela. En deze verwijzing naar recensies in het biografieportaal.

Sinds de vorige nieuwsbrief is blog 50 verschenen met de titel Mijn God, ik sta aan de verkeerde kant!. De blogs 48 tot en met 52 zijn de blogs naar aanleiding van de inhuldiging van Willem Alexander te Amsterdam. Redacteuren beschrijven hun ervaringen en meningen met en over de Oranjes in Nederland. Aflevering 51 en 52 verschijnen kort ná 30 april.

De redactie wenst jullie veel leesplezier.

Afmelden | Aanmelden