Nieuwsbrief 26, 10 mei 2013

De zes en twintigste nieuwsbrief van Onvoltooid Verleden van 10 mei 2013.

Twee artikelen over de herdenkingscultuur van de sociaaldemokratie, die harde vormen heeft aangenomen. Althans in slechts drie gevallen, waarvan ook nog eens een derde verdwenen is: de stenen banken als gedenkteken voor overleden kameraden. Deze vorm had een hoge vlucht genomen in de burgerlijke, om niet te zeggen bourgeoiscultuur van rond 1920. Meer dan twee honderd van die gedenkbanken hebben de 21ste eeuw gehaald: zie het overzicht van de gebroeders René en Peter van der Krogt. Slechts twee in het overzicht zijn gewijd aan sociaaldemokraten. De verder ter linkerstaande groeperingen hebben geen harde vormen achtergelaten.

Twee voorbeelden hoe sociaaldemokraten hun helden gedenken zijn de Spiekmanbank en de Van Kol bank. Het derde gedenkteken is de bank voor Jan van Zutphen. In tegenstelling tot de eerste twee is de Jan van Zutphen bank nog tijdens zijn leven tot stand gekomen. Van Zutphen heeft er nog tien jaar van kunnen genieten. Over de veel verplaatste Spiekmanbank bericht Sjaak van der Velden en over het ontstaan van de al weer verdwenen Van Kol bank bericht Marten Buschman.

Sinds de vorige nieuwsbrief zijn blogs 51 en 52 verschenen. De onderwerpen zijn De Koning komt! en Het gemis van 30 april. Deze blogs zijn de laatste twee naar aanleiding van de inhuldiging van Willem Alexander te Amsterdam. Redacteuren beschrijven hun ervaringen en meningen met en over de Oranjes in Nederland. 

Begin april heeft de KB de helft van 160.000 rechtenvrije boeken uit de 18e en 19e eeuw gescand. Eind 2011 startte Google met het digitaliseren van boeken uit de KB-collectie tot 1870. De collectie omvat historische, juridische en maatschappelijke Nederlandse publicaties uit de 18e en 19e eeuw die van groot belang zijn voor wetenschappers en onderzoekers, zowel binnen het Nederlandse taalgebied als voor de rest van de wereld. Bij de tijdschriften 1850-1940 zijn De Communistische Gids, De Nieuwe Tijd en de Socialistische Gids integraal te doorzoeken.

De redactie wenst jullie veel leesplezier.

Afmelden | Aanmelden