Nieuwsbrief 27, 31 juli 2013

De zeven en twintigste nieuwsbrief van Onvoltooid Verleden van 31 juli 2013.

In deze vakantietijd twee artikelen, één over de Haarlemse inspiratiebron van Jan Ligthart door Carl Eisma en één van Charles Vergeer over een detail - de geboorteplaats van Paulus - in het boek van Fik Meijer over deze apostel. Beide artikelen zijn een vervolg op eerdere stukken in Onvoltooid Verleden.

Van Carl Eisma verscheen in nieuwsbrief 17 een artikel over de invloed van Ligthart in Rusland, met een kleine aanvulling in de nieuwsbrief daarop volgend.

Charles Vergeer vervolgt zijn serie in Onvoltooid Verleden over de gebeurtenissen in de eerste eeuw van onze jaartelling in de oostelijke provinciën van het Romeinse Rijk. Eerdere stukken verschenen zowel in de papieren uitgave als in de digitale nieuwsbrieven. Over de rijkdom van Jezus in editie vier. Een bespreking van Kuiterts schets van de christologie in editie vijf, een artikel over de vader van de heer Jozef de timmerman in nummer negen, een open brief aan Thijs Voskuilen, de schrijver van Alias Paulus in nummer zeventien onder de titel Kamelen in de mist en een verdedigingsrede voor Pontius Pilatus: Pro Pilato.

Sjaak van der Velden bericht over het boek De Bedelaarskolonie van Wil Schackmann.

Sinds de vorige nieuwsbrief zijn blogs 53 tot en met 55 verschenen. De onderwerpen zijn Henri van Kol. Een sociaaldemocraat met Januskop, De Delfhavense Schie en Herman Gorter in zijn hemd?.

De redactie wenst jullie veel leesplezier en indien van toepassing een goede vakantie of uitgeruste thuiskomst.

Afmelden | Aanmelden