Nieuwsbrief 28, 30 juni 2014

De acht en twintigste nieuwsbrief van Onvoltooid Verleden van 30 juni 2014.

We hebben het dit keer wel lang laten afweten, maar we zijn weer terug. Allereerst willen we jullie voorstellen aan een nieuwe redacteur: André de Raaij. Hij heeft al bijgedragen aan ons blad: 'De gekruisigde communist van Galilea': anarchisten op de kansel in editie 18. En hij heeft een persoonlijke website.

En we beginnen een nieuwe serie, 'wij eisen geluk' geheten. Het handelt over al die grote en kleine actiegroepen, organisaties, tijdschriften en bewegingen van de jaren zeventig. André de Raaij schrijft het eerste artikel.

Daarnaast een boekbespreking van Marie Christine van der Sman over Bloed en Barricaden van redacteur Dennis Bos.

Sinds de vorige nieuwsbrief zijn blogs 56 tot en met 66 verschenen. De titels van de blogs zijn: Het NAS 1893: van Buurtvereniging naar Vakcentrale, Revolverhelden Vliegen en Cornelissen, Participatie en wetenschappelijke zuinigheid, Bewaking met ontbijt, KWJ-ers in actie, Over reďntegratie, vooruitgang en zijpaden, Domela een anarchist? Al in 1881!, Eens een lakei ...., Uche, uche, uche ...., In het voetspoor van Van Kol en Vadertje Staal.

De redactie wenst jullie veel leesplezier en indien van toepassing een goede vakantie of uitgeruste thuiskomst. En een bijdrage is altijd welkom.

Afmelden | Aanmelden