Nieuwsbrief 29, 7 oktober 2014

De negen en twintigste nieuwsbrief van Onvoltooid Verleden van 7 oktober 2014.

Op vrijdag 26 september was er de presentatie van het boek Machinist en wereldverbeteraar, A.J. Lansen, 1847-1931, geschreven door Bert Altena. Johan Frieswijk heeft daar een inleiding gehouden over de moeilijkheden van het schrijven van een biografie van een arbeider. Wij plaatsen deze lezing graag.

Naar aanleiding van de biografie van Jan Willem Stutje over Domela Nieuwenhuis hebben Marianne Braun, Dennis Bos en Rudolf de Jong op onze website commentaar gegeven met een weerwoord van Jan Willem zelf. In BMGN van najaar 2014 heeft Stutje een nieuw artikel geschreven: Antisemitisme onder Nederlandse socialisten in het fin de siècle, hier de doorverwijzing.

En een verzoek van Jantine Oldersma: "Robby Davidson en ik (op de achtergrond aangemoedigd door Joyce Outshoorn) willen graag een themanummer maken voor het Tijdschrift voor Genderstudies over sociale bewegingen op het gebied van sexualiteiten; bijgaand een call for papers. Behalve artikelen zijn leuke columns, essays en interviews ook welkom.

De redactie wenst jullie veel leesplezier.

Afmelden | Aanmelden