Nieuwsbrief 30, 14 november 2014

De dertigste nieuwsbrief van Onvoltooid Verleden van 14 november 2014.

Op 24 mei van dit jaar organiseerde de Werkgroep geschiedenis van de Wiardi Beckman Stichting, in samenwerking met Spui 25 en de Afdeling Geschiedenis (UvA), een bijeenkomst naar aanleiding van ‘een eeuw wethouderssocialisme’ in Amsterdam. Daarbij waren verschillende sprekers uitgenodigd om op de ontwikkelingen van de afgelopen honderd jaar te reflecteren. Zodoende werd vanuit verschillende invalshoeken op verschillende perioden en aspecten van de rol van de sociaal-democratie in de hoofdstad een licht geworpen. De bijdragen van de verschillende sprekers zijn hierbij opgenomen. Met dank aan Frank van As voor zijn bemiddelende rol.

In zijn bijdrage gaat Stefan Couperus in op het vermogen van de wethouders in de vooroorlogse politieke verhoudingen veranderingen ten goede van de arbeidersklasse te bewerkstelligen - en vraagt zich af in welke mate dit een leidraad kan bieden voor hedendaagse sociaal-democraten. Herman de Liagre Böhl bespreekt de voortrekkersrol die Wibaut en De Miranda speelden in de arbeidershuisvesting. In een reflectie op enkele recente turbulente ontwikkelingen in Amsterdam West breekt Martien Kuitenbrouwer een lans voor het opfrissen van het wethouderssocialisme. Frank van As neemt de vooraanstaande rol van verschillende Joodse wethouders als uitgangspunt voor een verhandeling over de verhouding tussen het Amsterdamse Joodse proletariaat en de sociaal-democratie.

Sinds de vorige nieuwsbrief zijn blogs 67 en 68 verschenen. De titels van de blogs zijn: Van tot draadje tot kabel: onder FNV-ers en Broddelwerk in de wetenschap. 

Het Biografisch Woordenboek van Socialisme en Arbeidersbeweging (BWSA) wordt nog regelmatig geraadpleegd op de website van het IISG: zo’n twee- tot drieduizend keer per maand. De redactie is opnieuw actief. Er ontbreken nog enkele personen uit de oorspronkelijke periode (1840-1940) en dit tijdvak is uitgebreid tot de jaren 1970, wat betekent dat wij opnieuw auteurs zoeken voor nog te schrijven en in de digitale versie van het BWSA te publiceren schetsen. Meer hierover in de bijlage en op de website: http://socialhistory.org/bwsa/schetsen-toevoegen  

De redactie Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland bestaat uit Floor van Gelder, Marien van der Heijden, Jannes Houkes, Anne-Marie Mreijen, Dik Nas, Bob Reinalda en Ypke M. Snoek-Mulder - te bereiken via bwsa@iisg.nl.

En een verzoek om een project van het IISG en de VHV (Vakbondshistorische Vereniging) om onbekende foto's van datum, naam en context te voorzien. Deze fotosite is toegankelijk voor wie ingelogd is bij Flickr en vriend is van de webpagina VHV-IISG. Pas na het inloggen zijn de foto’s te zien en kan informatie worden toegevoegd. Via comments kan door de bezoeker informatie worden.

De OV-redactie wenst jullie veel leesplezier.

Afmelden | Aanmelden