Nieuwsbrief 31, 28 februari 2015

De een en dertigste nieuwsbrief van Onvoltooid Verleden van 28 februari 2015.

In deze nieuwsbrief een eerste aankondiging van het symposium Bestaat de arbeidersklasse nog? Dit vindt plaats op vrijdagmiddag 10 april a.s. Het werk van sociaalhistoricus Jacques Giele (1942 - 2012) met betrekking tot de sociale klasse-structuur wordt uitvoerig besproken. De voorlopige agenda vind je hier. De toegang is gratis, aanmelden via de website van het IISG of door middel van een bericht aan secretariaat@iisg.nl.

Het symposium is georganiseerd door de redactie van het blad Onvoltooid Verleden met steun van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG). De mini-conferentie heeft twee onderwerpen:
- Het werk van de sociaal historicus Jacques Giele (1942 - 2012) en
- Het bespreken van onderzoek naar werk en arbeidsverhoudingen.

Het missiestatement van het IISG begint met de tekst Werk en arbeidsverhoudingen bepalen ons leven in hoge mate (Work and labour relations deeply influence how we live). In de jaren zeventig gaf de historicus Jacques Giele invulling aan de invloed van werk en inkomen rond 1850 en aldus aan de geschiedschrijving van de arbeid en sociale stratificatie in de negentiende eeuw. Hij gaf samen met Geert-Jan van Oenen een uitwerking van de sociale structuur van 1850 in Nederland en hoe deze doorwerkte op de arbeidsverhoudingen ná 1850.

Op dit symposium beantwoorden drie inleiders hoe na veertig jaar de aanpak van Giele overgenomen, bekritiseerd en aangevuld kan worden. Zij betrekken daarbij hun eigen onderzoek en de resultaten van verder onderzoek en van verbredingen van het vak sociale geschiedenis.
Sprekers:
- Marcel van der Linden, schrijver van Workers of the World. Essays toward a global labor history.
- Bert Altena, tot 2014 wetenschappelijk medewerker aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam
- Peyman Jafari, onderzoeker van arbeid in de olieindustrie in Iran.

Een uitgebreide beschrijving van het onderwerp van het symposium vind je hier. Tegelijkertijd draagt de familie Giele het persoonlijke archief van Jacques Giele over aan het IISG en verschijnt het eerste deel van Gieles artikelen in boekvorm. Kelderuitgeverij, die eerder al twee van Gieles boeken opnieuw heeft gepubliceerd, zal in een aantal delen alle belangrijke artikelen van Giele bundelen. Deel een bevat artikelen van Jacques (in samenwerking met Geert-Jan van Oenen) over de sociale structuur van Nederland rond 1850, een voorlopige bibliografie van Jacques' werken, een biografie door Margriet Giele en een inleiding van Marten Buschman.

Sinds de vorige nieuwsbrief zijn blogs 69, 70 en 71 verschenen. De titels van de blogs zijn: Eli Heimans: wie werkte met liefde blijft leven, Notitie zonder spijt over Portugal en De betovering van Gorter en een beetje Moralisme.

Op 6 maart aanstaande is de presentatie van een boek over de geschiedenis van het Trotskisme in Nederland. Zie de aankondiging.

De OV-redactie wenst jullie veel leesplezier.

Afmelden | Aanmelden