Nieuwsbrief 32, 20 april 2015

Jacques Giele in 1974

De twee en dertigste nieuwsbrief van Onvoltooid Verleden van 18 april 2015.

In deze nieuwsbrief vooral aandacht voor de eerste mini-conferentie, die de redactie georganiseerd heeft: Bestaat de Arbeidersklasse nog? De bijdrage van Jacques Giele aan de sociale geschiedschrijving. Het was een mooi succes: de zaal was overvol, precies tachtig belangstellenden.

Een programma met twee inleiders, drie sprekers, de overdracht van het archief en de presentatie van het eerste exemplaar van het boek met artikelen van Giele over sociale stratificatie. De toespraken van deze vijf mensen publiceren we hier graag. Henk Wals namens het IISG en Marten Buschman van de voorbereidingsgroep en de redactie van Onvoltooid Verleden, hielden een welkomstwoord.

Van de drie inleiders hield Marcel van der Linden een kritische bespreking van de voors en tegens van de aanpak van Giele/Van Oenen. Peyman Jafari lichtte vooral de rol toe die de - soms massale - migratie van arbeiders speelde bij de gelaagdheid van verschillende klassen. Bert Altena ging vooral in op het debat tussen Giele en van Oenen enerzijds en Van Tijn en Lucassen anderzijds en tevens over de veranderingen op langere termijn na 1850. De dagvoorzitter was Sjaak van der Velden, die de sprekers en daarna de bijdragen van de aanwezigen in goede banen leidde. Voor een indrukken van het evenement zie hier.

De overdracht van het archief van Jacques Giele aan het IISG: een tweespraak tussen Margriet Giele namens de familie en Frank de Jong voor het IISG. Klik hier voor de foto's. Het archief bestaat voornamelijk uit de notulen en werkstukken van de drie werkgroepen, door Jacques opgezet, typoscripten van zijn scripties over De Internationale, de revolutionairen rond 1848, de collectivisaties in Barcelona in de jaren dertig en over de typografenorganisaties van voor 1890 čn typoscripten van zijn familieromans. Voor een inventaris zie hier.

De aanbieding van het eerste exemplaar van Hoe zag Nederland er uit in 1850? aan heeroom Antoon Elsakkers, vastgelegd op de foto. Het boek is te bestellen bij Kelderuitgeverij. Het bevat de artikelen van Jacques Giele en Geert Jan van Oenen, eerder verschenen in het Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis over de sociale stratificatie in de jaren zeventig, een boekbespreking en als eerste het niet eerder gepubliceerde stuk van Giele Naar een nieuwe sociale geschiedenis (1972). Daarnaast bevat het boek van 142 pagina's een biografische schets door Margriet Giele, een inleiding van Marten Buschman en een bibliografie van artikelen en boeken van Giele.

Sinds de vorige nieuwsbrief zijn blogs 72, 73 en 74 verschenen. De titels van de blogs zijn:Hedendaags Trotskisme, Hans Ramaer (1941-2015) en Herdenking De Ruyter een schande?

De OV-redactie wenst je veel leesplezier.

Afmelden | Aanmelden