Nieuwsbrief 37, 3 februari 2017

De zeven en dertigste nieuwsbrief van Onvoltooid Verleden van 3 februari 2017.

In deze nieuwsbrief aandacht voor prijzen, die uitgereikt werden tijdens het jaarcongres van de KNHG. De Saskia Poldervaart Prijs is ingericht in 2009. Saskia Poldervaart was de eerste laureaat. Na haar overlijden in 2011 wordt de prijs tweejaarlijks uitgereikt. In 2016 werd ze uitgereikt aan Elise van Alphen voor haar baanbrekend onderzoek naar de geschiedenis van humanitaire en lesbische sociale bewegingen. De laudatio van de jury vind je hier. De Werkgroep Andere Tijden (WAT) heeft als laatste daad de WAT Oeuvreprijs toegekend aan Barbara Henkes. De laudatio vind je hier.

Op de laatste meeting van deze Werkgroep Andere Tijden hield Ulla Jansz een verhaal over Sophie Lazarus. Je kunt het hier nalezen.

Paul Arnoldussen, oud redacteur van het Parool en medeoprichter van Argus, het nieuwe papieren weekblad dat tegen de stroom in roeit, publiceert kleine bijzondere zaken. De eerste vandaag, de tweede volgende week.

Redacteur Sjaak van der Velden heeft een nieuw boek geschreven over de geschiedenis van de vakbeweging: Broodnodig. 150 Jaar geschiedenis van de vakbeweging. Te bestellen via de Amsterdam University Press.

Sinds de vorige nieuwsbrief zijn blogs 86, 85, 84, 83 en 82 verschenen. De titels van de blogs zijn: 'In 2032 geen: 1600 slag bij Nieuwpoort', 'Historieloos' en 'Tussen Melkweg en Arbeidersraad', 'Voorbeschikt?' en 'Waar zijn de linkse populisten?'.

De sinds nieuwsbrief 46 verschenen recensies betroffen de boeken De Volksverheffers. Sociale hervormers in Nederland en de wereld, 1870-1914 van Christianne Smit, Het Nationaal Arbeids-Secretariaat 1893-1940 van Jannes Houkes en Piet Hoekman, Enfant terrible. Wim Treub (1858-1931) van D. Slijkerman, Liever kleine baas dan grote knecht. De Nederlandse middenstand 1920-1970 van Tessel Pollmann en DE PARTIJ. Over het politieke leven in de vroege S.D.A.P. van Adriaan van Veldhuizen en de artikelenreeks in Rondom de Eerste Internationale, artikelen van Jacques J. Giele.

De OV-redactie wenst jullie veel leesplezier in het jaar 2017.

Afmelden | Aanmelden