Nieuwsbrief 38, 14 april 2017

De acht en dertigste nieuwsbrief van Onvoltooid Verleden van 14 april 2017.

In deze nieuwsbrief aandacht voor een bespiegeling van Henny Buiting over de teloorgang van de sociaaldemokratie tijdens de laatste nationale verkiezingen onder de titel "'Makkers ten laatsten male' Grafrede bij het overlijden van de Nederlandse sociaal-democratie".

Sinds de vorige nieuwsbrief is blog 87 verschenen. Deze blog ('Domela Nieuwenhuis als city logo') verscheen naar aanleiding van de dreiging dat het Domela Nieuwenhuis Museum zou verdwijnen. Dankzij velerlei acties is het museum voorlopig gered. Zie hiervoor het laatste nieuws met een verslag van de aanbieding van de lijst met handtekeningen.

De OV-redactie wenst jullie veel leesplezier.

Afmelden | Aanmelden