Nieuwsbrief 39, 18 januari 2019

De negen en dertigste nieuwsbrief van Onvoltooid Verleden van 18 januari 2019 

 

Dit is de laatste nieuwsbrief van de website Onvoltooid Verleden. Al enige tijd geleden verscheen ons vorige bericht. De website wordt niet meer bijgehouden, maar blijft bestaan. Drie redacteuren gaan samen verder met een verwante website, die vooral korte commentaren zal bevatten. Henny Buiting Arno Bornebroek en Marten Buschman hebben samen een blog met boekbesprekingen en berichten over zaken buiten de sociale bewegingen en over Willem van Ravesteijn en Henri van Kol (www.onvoltooidverleden.nl). De afgesloten site heeft als URL www.oud.onvoltooidverleden.nl Het opnemen van artikelen blijft mogelijk.


Na twintig jaar is het mooi geweest. We stoppen omdat de schwung er uit is. De redactieleden waren de afgelopen jaren niet meer zo actief als in 1997. En ook de stroom aan artikelen droogde op. Van september 1997 tot en met maart 2008 hebben we 24 papieren nummers uitgebracht en daarna was de website goed gevuld met de gedigitaliseerde artikelen van de oorspronkelijke papieren edities, vele documenten, achtergrondinformatie en 24 nieuwsbrieven. Kortom: een rijk geschakeerde bron van sociale bewegingen in Nederland. We zijn de vele auteurs dankbaar voor hun bijdragen en de redacteuren voor het schrijven en aandragen van artikelen. In deze twintig jaar hebben Ruud Beeldsnijder, Arno Bornebroek, Dennis Bos, Marc Bouwman, Henny Buiting, Marten Buschman, Jaap Haag, Marien van der Heijden, Jos van Meeuwen, Anne Petterson, Christianne Smit, Jeroen Sprenger, Sjaak van der Velden en Homme Wedman korte of lange tijd als redactielid een bijdrage geleverd aan het blad en de website.

Toch nog laatste nieuws: op vrijdag 1 februari a.s. presenteert Kelderuitgeverij ‘Arbeidersbestaan. Deel V Verzamelde Artikelen Jacques Giele’, aanvang 15:30 uur, IISG Cruquiusweg 31 Amsterdam.  

In deze bundel gaat het voornamelijk om de gewone Nederlander in de tweede helft van de 19e eeuw. Hier zijn voor het eerst Gieles artikelen over de leefwereld van arbeiders en werklieden bij elkaar gezet en kun je zien hoe de leden van de onderklasse werkten, leefden en dachten. De inleiding van Johan Frieswijk toont het onderlinge verband van de teksten. De oorspronkelijke publicaties van meer dan veertig jaar geleden hebben niets aan waarde čn actualiteit ingeboet. 

Programma:

1. Opening
2. Marten Buschman gaat in op het vijfde deel van de verzamelde artikelen van Jacques  Giele en bespreekt kort de reeds verschenen en nog geplande delen.
3. Johan Frieswijk schreef de inleiding bij Arbeidersbestaan. Hij bespreekt het unieke van Jacques geschiedenisonderzoek.
4. Jantine Oldersma zal spreken over ‘Reflecties op Arbeidersbestaan van Jacques Giele naar Oom Derk’.
5. Discussie onder leiding van Homme Wedman. 

In verband met de catering graag aanmelden  bij kelderuitgeverij@xs4all.nl

De huidige redactieleden zetten allen op een of andere wijze hun activiteiten voort met hun eigen blogs of websites. Dennis Bos bericht op zijn website Radicaal marginaal ( www.radicaalmarginaal.nl ) over radicale dwarsliggers in de marge van de socialistische arbeidersbeweging; Henny Buiting en Marten Buschman hebben, zoals geschreven, samen een blog.  André de Raaij heeft zijn eigen website over christen-anarchisten. Sjaak van der Velden schrijft over vele onderwerpen, onder andere over vakbonds- en stakingsgeschiedenis.

Dank voor het lezen van de artikelen, papieren edities en nieuwsbrieven.
U blijft van ons horen.

Afmelden | Aanmelden