Welkom bij Onvoltooid Verleden

Onvoltooid Verleden: het blad met perspectieven

Er is veel belangstelling voor geschiedenis in het algemeen en ook die van de sociale bewegingen in Nederland. Het tijdschrift Onvoltooid Verleden voor de geschiedenis van sociale bewegingen, wil met veel illustraties gebeurtenissen, analyses en verhalen over sociale bewegingen publiceren. Het begrip sociale beweging vullen we zo breed mogelijk in.

In de vier en twintig verschenen nummers van eind september 1997 tot en met 2008 is er aandacht voor extraverte persoonlijkheden, voetnoten in de geschiedenis en ook spannende verhalen, onbekende documenten en tegendraadse visies over de geschiedenis van sociale bewegingen. Die verhalen en ook tegendraadse visies brengen we wel met een kritische en wetenschappelijke blik.

Speciale aandacht geven we aan illustraties. We spreken ons niet uit voor één methode van onderzoek. Immers: de geschiedenis van organisaties kan je analyseren vanuit verschillende perspektieven. Elk perspektief levert weer iets meer over de beschreven werkelijkheid op en voegt daardoor iets toe aan ons beeld van de geschiedenis. Onvoltooid Verleden wil voor perspektiefverschuiving een platform zijn.

Voor vragen zie Colofon.