Aanvulling Ligthart en Rusland

In aanvulling op het artikel van Hans en Carl Eisma: twee foto's van de huidige directeur van het in het artikel genoemde en heropgerichte Eerste Experimentele Station in Moskou.
 
Foto 1:
Rítsjard Walentínowitsj Sokolóv, met een meisje op zijn arm, directeur van het in 1986 in Moskou heropgerichte Eerste Experimentele Station voor buitenschoolse educatie.
 
Foto 2:
Rítsjard Walentínowitsj Sokolóv voor het gebouw van de toenmalige Kinderclub van de Vereniging Setlement in Moskou.