Bakkersgezellen 1869 - 1908

In de jaren zeventig zijn veel werkstukken en doctoraal scripties gemaakt over de geschiedenis van sociale bewegingen.

Mijn onderzoek en verslag van leven en strijd van de bakkersgezellen in de negentiende eeuw is nooit gepubliceerd. Wel heb ik onderdelen er uit gelicht en apart beschreven, zoals de artikelen over Johan te Boekhorst en de stakingen in 1898 te Den Haag.

De verschillende hoofdstukken zijn:

Inhoudsopgave, voorwoord en inleiding

Hoofdstuk 1. Van ambacht tot manufactuur

Hoofdstuk 2. Arbeids- en levensomstandigheden

Hoofdstuk 3. De opkomst van de vakorganisatie 1869 - 1893

Hoofdstuk 4. De Nederlandsche Bakkersgezellenbond 1893 - april 1903

Hoofdstuk 5. Scheuring en centralisatie 1903 -1908

Bijlagen. Stakingen, nachtarbeid en ledentallen