Rood Rotterdam in de jaren ‘30

Het boek dat we hier online publiceren, verscheen in 1984 in een oplage van vierduizend exemplaren. Het kwam voort uit de Rotterdamse kraakbeweging waar men op zoek naar historische voorbeelden van sociale strijd rond wonen en huren stuitte op een huurstaking in Crooswijk in de jaren dertig. Dit verhaal was nog nooit goed beschreven en dat feit alleen al vormde een goede aanleiding om die geschiedenis alsnog te schrijven. Het project liep echter helemaal uit de hand en het eindresultaat was een lijvig boekwerk over Rood Rotterdam in de jaren ’30. Hun boek paste heel goed in de reeks oral history projecten die in de jaren zeventig-tachtig in Nederland bestonden maar meestal door geschiedenisstudenten of andere professionals werden uitgevoerd.

Hoe kwamen die Rotterdamse punkers ertoe om een dergelijk groot project te beginnen en ook nog succesvol af te ronden? Tijd om de schrijvers op te zoeken en hiernaar te vragen.


Inhoudsopgave

Vooraf
Niet alleen de inleidende woorden over de geïnterviewden en de aanpak, maar eveneens over Rotterdam en de wereld van voor de Tweede Wereldoorlog.

Wonen
Over de slechte huisvesting van bewoners en kleine zelfstandigen. Ook de huuracties en de -staking, onder andere in de Tuinderstraat komen uitgebreid aan de orde. 

Werken
Over de arbeid te Rotterdam. Ook over de revolutionaire vakbonden als het NAS, de RVO, maar vooral over de werkers bij Jamin, in de haven en de acties voor verbetering (stakingen, krantjes maken als De Kol) aan de hand van prachtige interviews. De rest van het hoofdstuk gaat over de werkloosheid, de steunverlening, de werkverschaffing en het verzet daartegen: het Steunoproer.

Politiek Leven
Het omvangrijke hoofdstuk over de Rotterdamse politieke bewegingen hebben we in vijf delen gesplitst.
Deel 1
Het eerste gedeelte vanaf pagina 116 biedt een breed spectrum vanaf 1868 (De Vletter-oproer) tot 1940. Rode jeugd, Arbeiderscultuur, Coremans en Vrijdenkers zijn de behandelde onderwerpen met vele foto's.
Deel 2
Het anarchisme staat centraal in dit tweede deel. ook aan bod komen het radenkommunisme en onafhankelijken.
Deel 3
We gaan verder met de onafhankelijke socialisten en de kommunisten.
Deel 4
Op de tweede pagina van dit stuk een prachtige foto van een Rood Front-strijder en op de laatste bladzijde een foto van Henk Sneevliet achter een meisjeskoor. Daar tussen in aandacht voor de revolutionair-socialisten: de RSP en de RSAP.
Deel 5
Ook de politie als tegenstander komt aan bod.

Anti-fascisme
Ruim aandacht aan de opkomst van de fascistische organisaties in Rotterdam en evenzoveel aan de anti-fascistische acties.

Spanjeacties
De Spaanse revolutie en latere burgeroorlog was voor een aantal Rotterdammers aanleiding naar Spanje te gaan om daar mee te strijden tegen de fascistische dreiging.
Het boek eindigt met een korte schets van Het Bombardement

Inhoudsopgave en bronnen
Na het overzicht van de uitgave en verantwoording een overzicht van Raketuitgaven.

Het exemplaar, dat voor deze scan gebruikt werd, was toegestuurd aan A.B. Marquart en antikwarisch aangeschaft.