Tussen revolutie en modernisme

Dit boek verscheen in 1993. Op deze website is de gehele tekst plus foto's geplaatst, maar zonder noten. In hetzelfde jaar 1993 heb ik een aantal stellingen gemaakt, zie hier.


Tussen revolutie en modernisme.
Geschiedenis van het Nationaal Arbeids-Secretariaat in Nederland 1893-1907


INHOUDSOPGAVE

Woord vooraf

1. Inleiding

2. De oprichting van het NAS

3. De opbouw van de organisatie

4. De verhouding tussen politiek en vakbeweging

5. Strubbelingen over arbeidsconflicten en sociale wetgeving

6. De reorganisatie van het NAS in 1901

7. De spoorwegstakingen van 1903

8. De scheurcirkulaire

9. Een desastreuze leegloop en een nieuw begin

10. Epiloog

Bijlagen:

Biografie Jan van Zomeren

Biografie Gerrit van Erkel

Bronnen en literatuur