Het historisch tijdschrift Histo neemt een unieke positie in in de Nederlandse periodieken over de geschiedenis van sociale bewegingen: er is alleen het nul-nummer verschenen.

In de jaren zeventig verschenen er op diverse vakgebieden linkse, alternatieve tijdschriften. In die bladen kregen opvattingen de aandacht die ze elders niet echt ontvingen. Zo bestonden Revoluon, tijdschrift over technologie, natuurwetenschappen en kapitaal voor linkse natuurwetenschappers, Recht en Kritiek voor kritische juristen, Zone, tijdschrift voor ruimtelijke theorie en politiek voor vooral geografen, en tenslotte het Tijdschrift voor politieke ekonomie (TPE) voor vooral marxistische economen.

Veel is er niet overgebleven van al dat moois, hoewel het TPE nog als internetpublicatie bestaat maar het linkse karakter is behoorlijk verdwenen (www.tpedigitaal.nl/).

Voor historici bestonden het Tijdschrift voor sociale geschiedenis (TvSG) en de SUN publiceerde een aantal Jaarboeken voor de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland maar daar kwamen vooral gevestigde namen aan het woord. Bovendien was daar niet echt aandacht voor de geschiedenis van onderaf. Het TvSG was erg wetenschappelijk en het Jaarboek tamelijk organisatie gericht.

In 1979 nam een aantal linkse studenten uit Leiden, Groningen en Amsterdam daarom het initiatief om een ander soort historisch blad te beginnen. Een blad met aandacht voor de geschiedenis van gewone mensen, een beetje ge´nspireerd door de oral history die toen in vooral Engeland opkwam. Om de markt te verkennen, zoals dat tegenwoordig zou heten, maakten zij een gestencild (!) nul-nummer. De belangstelling voor het initiatief bleek vrijwel nihil te zijn waarop het een stille en roemloze dood stierf.

Aan de vergetelheid ontrukt is nu binnenkort op onze site te lezen: Histo....

Het Nul-nummer heeft de volgende inhoud:
1. Redactionele verklaring
2. Sjaak van der Velden, Van Marken filantroop of ondernemer
3. Agnes van Steen, 'n Leven in Leiden
4. Frank Galesloot, Arbeidstijdverkorting en een amsterdamse Fietsenfabriek
5. Jack Hofman, Verhalen uit het veen
6. Saskia Groenewegen, 101 uitvindingen
7. Huub Sanders, Kroniek
8. Inhoudsopgave en oproep