Databank scripties, tijdschriften en artikelen

Veel scripties liggen verscholen in universitaire papieren databanken. Ook sommige tijdschriften en artikelen zijn nog ontkomen aan de digitalisering van de wereld.

De grijze literatuur is niet goed ontsloten. Zeker op het gebied van de geschiedschrijving van sociale bewegingen! In deze databank nemen we scripties en vergeten tijdschriften op.

Charles Vergeer schreef in 2001 zijn herinneringen op aan zijn Amsterdamse studenten jaren. Het is nauwelijks meer verkrijgbaar, maar wel op deze site.

Editie 25, Juliana met twee verloofden

Tijdens de Bernhard smeergeldaffaire, officieel met de euphemistische term Lockheedaffaire aangeduid, hebben Duco van Weerlee en Rob Stolk het tijdschrift  De Tand des Tijds. Historisch Tijdschrift. Postkrant van Nederland uitgebracht. Het eerste nummer verscheen op 18 september 1976. In dat jaar was vooral Bernhard het mikpunt. Zo is in editie vier de foto afgedrukt van de Hitlergroet brengende Duitsers tijdens het verlovingsfeest van Juliana en Bernhard. In de meeste publikaties tot heden wordt slechts een deel van de foto afgedrukt, zodat het minder ernstig lijkt.

Typerend voorbeeld: serieus met grap! Omslag editie 9/10.

De eerste edities kwamen wekelijks uit, daarna haperde de regelmaat en werd het motto 'het verschijnt als het uitkomt'. Er zijn zeven en dertig uitgaves uitgebracht in de periode 1976 tot en met 21 mei 1983. Alle edities zijn gescand en staan hier op de website. De Tand des Tijds heeft geen inhoudsopgave en iedere keer kwam een verrassing de brievenbus binnen. Dat karakter van het blad 'we lopen voor u achter de feiten aan' hebben we gehandhaafd: bekijk alle pagina's en laat u verrassen!!

In maart 2008 schreef Anne Petterson een analyse van het Aardappeloproer van 1917 met de titel Aardappelnood. Amsterdamse arbeiders en het socialisme tijdens het aardappeloproer van 1917. Haar scriptie vindt u hier.

In mei 1979 verscheen het nulnummer van een nieuw tijdschrift: Histo. Studenten uit Groningen, Delft, Amsterdam en vooral Leiden namen het initiatief. Nu op deze pagina.

Begin jaren tachtig verscheen een zeer uitvoerig boek over het leven in de jaren dertig te Rotterdam: Rood Rotterdam. De scans van deze zeer interessante publicatie vind je hier.

In mei 1978 publiceerde Marten Buschman in kleine oplage zijn doctoraalscriptie over leven en strijd van bakkersgezellen in de negentiende eeuw: zie deze link.