Welkom bij (oud) Onvoltooid Verleden

Onvoltooid Verleden: het blad met perspectieven

Deze site is een vervolg op de 24 papieren uitgaves, die verschenen van 1997 tot en met 2008. In deze nummers van was er aandacht voor extraverte persoonlijkheden, voetnoten in de geschiedenis en ook spannende verhalen, onbekende documenten en tegendraadse visies over de geschiedenis van sociale bewegingen. Die verhalen en ook tegendraadse visies brengen we wel met een kritische en wetenschappelijke blik.

Speciale aandacht geven we aan illustraties. We spreken ons niet uit voor één methode van onderzoek. Immers: de geschiedenis van organisaties kan je analyseren vanuit verschillende perspektieven. Elk perspektief levert weer iets meer over de beschreven werkelijkheid op en voegt daardoor iets toe aan ons beeld van de geschiedenis. Onvoltooid Verleden wil voor perspektiefverschuiving een platform zijn. 

Deze site functioneerde van 2008 tot en met 2018. Vanaf eind 2018 zijn nieuwe bijdragen te vinden op www.onvoltooidverleden.nl. 

Voor vragen zie Colofon.