Recensies

In de papieren uitgaves en op de website van Onvoltooid Verleden zijn vele besprekingen verschenen. Die recensies van de edities staan vermeld bij het desbetreffende nummer en met een link in de lijst hiernavolgend.
De recensies verschenen na de laatste editie (24) zijn als apart document opgenomen en staan eveneens in onderstaande lijst.

Alarm. Anarchistisch Maandblad. 1922-1926. Redactie Anton Constandse, Kelderuitgeverij Utrecht 2012. (Ron Blom)

Bert Altena (uitg),
‘En al beschouwen alle broeders mij als den verloren broeder’. De familiecorrespondentie van en over Ferdinand Domela Nieuwenhuis. 1846-1932'. Amsterdam 1997. (Henny Buiting)

L.J. Altena, J.M. Peet en C.H. Wiedijk (eds.), Honderd jaar sociaal. Teksten uit honderd jaar sociale beweging en sociaal denken in Nederland. Den Haag 1998. (Henny Buiting)

Frans Becker, Menno Hurenkamp en Paul Scheffer, Onszelf blijven. H.B. Wiardi Beckman, baanbreker van de moderne sociaaldemocratie. Amsterdam 2011. (Margit van der Steen)

Ron Blom / Bart van der Steen, 'Een banier waar geen smet op rust'. De geschiedenis van het trotskisme in Nederland. Soesterberg, 2015. (Henny Buiting)

Ron Blom, Frank van der Goes, 1859-1939. Journalist, literator en pionier van het socialisme. Delft 2012. (Henny Buiting)

Ron Blom en Theunis Stelling, Niet voor God en niet voor het Vaderland. Linkse soldaten, matrozen en hun organisaties tijdens de mobilisatie van ’14-’18 Soesterberg 2004. (Henny Buiting)

Hans Boot, Opstandig volk. Neergang en terugkeer van losse havenarbeid, Dissertatie Universiteit van Amsterdam. Amsterdam, 2011. (Henny Buiting)

Peter Bootsma en Willem Breedveld, De Verbeelding aan de Macht, Het Kabinet-Den Uyl 1973-1977. Den Haag 1999. (Cajo Brendel)

Dennis Bos, Waarachtige volksvrienden. Amsterdam 2001. (Marie-Christine van der Sman)

Dennis Bos, Bloed en Barricaden. De Parijse Commune herdacht. Amsterdam 2014. (Marie-Christine van der Sman)

Klaas Breunissen, 'Ik heb Suriname altijd liefgehad'. Het leven van de Javaan Salikin Hardjo. Leiden 2001. (Ruud Beeldsnijder)

Maarten Brinkman, Willem Drees, de SDAP en de PvdA. Amsterdam, 1998. (Henny Buiting)

Henny Buiting en Philip van Praag, De Roden Roepen. Een eeuw sociaal-democratie in Deventer. Nieuwegein 1999. (Dick de Winter)

Fike van der Burght, Die Moker- en Alarmgroepen bestonden niet om te bestaan als groep. Sociaalanarchistische jeugdbeweging in Nederland 1918-1928. Amsterdam 2008. Uitgeverij De Pook. (Marten Buschman)

Igor Cornelissen
Alleen tegen de wereld. Joop Zwart, de geheimzinnigste man van de wereld. Amsterdam 2003. (Arno Bornebroek)

J.A.A. Van Doorn, Duits socialisme. Het falen van de sociaal-democratie en de triomf van het nationaal-socialisme. Amsterdam 2007. (Sjaak van der Velden)

P. van Eijkelenburg e.a., Gouda Vooruit! Honderd jaar sociaal-democratie in Gouda 1896-1996. Gouda 1996. (Henny Buiting)

Cees Fasseur, Wilhelmina. De jonge koningin. Amsterdam 1998. (Henny Buiting m.m.v. Jos van Meeuwen)

Cees Fasseur, Wilhelmina. Krijgshaftig in een vormeloze jas. Amsterdam 1998. (Henny Buiting)

Jan Gielkens (red.) ‘Was ik maar weer in Bommel’ Karl Marx en zijn Nederlandse verwanten. Een familiegewchiedenis in documenten
.
Amsterdam 1997. (Henny Buiting)

Arie Groenevelt, De lotgevallen van een crisiskind. Beilen, 2015 (Henny Buiting)

Piet Hagen, Politicus uit hartstocht. Biografie van Pieter Jelles Troelstra Amsterdam/Antwerpen, 2010. (Henny Buiting)

P.D. 't Hart, Stakers en onruststokers in de Domstad. Uit de beginjaren van arbeidersbeweging en socialisme in Utrecht. Utrecht 1996. (Henny Buiting)

Rob Hartmans Alleen in de wind. Een leven in de twintigste eeuw. Amsterdam 2007. (Arno Bornebroek)

Rob Hartmans, Niet gehinderd door schroomvalligheid. Opkomst en bloei van Historisch Nieuwsblad. Diemen 2011. (Henny Buiting)

Piet Hoekman en Jannes Houkes, Het Nationaal Arbeids-Secretariaat 1893-1940. De geschiedenis van de eerste vakcentrale in Nederland.
Utrecht 2015. (Sjaak van der Velden)

Piet Honig
Herinneringen van een Rotterdams revolutionair Bezorgd door Bert Altena. Utrecht 2005. (Arno Bornebroek)

E. Kloosterman, De Nederlandse anarchisten en de Spaanse Burgeroorlog. Hoe de Nederlandse anarchistische beweging uiteenviel door de gewelddadige strijd in Spanje tussen 1936 en 1939. Amsterdam 2009. (Marten Buschman)

H.M. Kuitert,
Jezus: nalatenschap van het christendom. Schets voor een christologie. Baarn 1998. (Charles Vergeer)

Erich Kuttner, Das Hungerjahr 1566. Eine Studie zur Geschichte des niederldischen Frühproletariats und seiner Revolution, bezorgd en ingeleid door Maximilan Ingenthron. Mannheim 1997. (Henny Buiting)

David de Leeuw, Een taaie strijd. Vijfentwintig jaar vakbondswerk op de Schelde
. Amsterdam 2000. (Bert Altena)

Dick Linders, De rode pionier. Hendrik Spiekman en de Sociaal Democratische Arbeiders Parti9j Rotterdam 1874-1917. Een politieke biografie. Rotterdam 2016. (Marten Buschman)

Tessel Pollmann, Liever kleine baas dan grote knecht. De Nederlandse middenstand 1920-1970. Amsterdam 2016. (Henny Buiting)

Radencommunisme en zelfstandige arbeidersstrijd. Teksten van Cajo Brendel, Henk Canne Meijer, Paul Mattick, Anton Pannekoek, Charles Reeve, Otto Rühle, Henri Simon. Voorafgegaan door een inleiding van Henny Buiting en een interview met Cajo Brendel. Amsterdam 1998. (Dennis Bos)

Rondom de Eerste Internationale, artikelen van Jacques J. Giele. Utrecht 2016 (Jeroen Sprenger)

Yvonne Scholten, Fanny Schoonheyt. Een Nederlands meisje strijdt in de Spaanse Burgeroorlog. Amsterdam 2012. (Henny Buiting)

D. Slijkerman, Enfant terrible. Wim Treub (1858-1931). Amsterdam 2016. (Arno Bornebroek)

Christianne Smit, De volksverheffers. Sociale hervormers in Nederland en de wereld, 1870-1914. Hilversum 2015.

Arthur Stam, De CPN en haar buitenlandse kameraden. Soesterberg 2004. (Henny Buiting)

N. Steelink, Reis in Droomland. Je was erbij, je dacht erover dus je bent erbij. Sittard 1998. (Jos van Meeuwen)

Bart van der Steen en Ron Blom, Wij gingen onze eigen weg. Herinneringen van revolutionaire socialisten in Nederland van 1930 tot 1950. Delft 2011. (Sjaak van der Velden)

Margit van der Steen, Drift & Koers. De levens van Hilda-Jonker (1908-2004) Amsterdam, 2011. (Henny Buiting)

Jan Willem Stutje,
De man die de weg wees. Leven en werk van Paul de Groot 1899-1986. Amsterdam 2000. (Henny Buiting)

Jan Willem Stutje,  Ernest Mandel  Rebel tussen droom en daad 1923-1995 Antwerpen 2007. (Henny Buiting)

Bart Tromp, Het sociaal-democratisch programma. De beginselprogramma's van SDB, SDAP en PvdA 1878-1977. Amsterdam 2002. (Henny Buiting)

Adriaan van Veldhuizen, DE PARTIJ. Over het politieke leven in de vroege S.D.A.P.
Amsterdam, 2015. (Henny Buiting)

Charles Vergeer, Het Panterjong. Leven en lijden van Jezus de Nazarener. Nijmegen 2000. (Marten Buschman)

Charles Vergeer, Marcus. De man met de verminkte vingers. Budel 2010. (Marten Buschman)

Thijs Voskuilen, Alias Paulus. de grondlegger van het christendom als geheim agent van Rome. Amsterdam 2002. (Charles Vergeer)

Voerman, G., De meridiaan van Moskou. De CPN en de Communistische Internationale, 1919 - 1930. Amsterdam/Antwerpen 2001. (Henny Buiting)

Koen Vossen,
Vrij vissen in het Vondelpark. Kleine politieke partijen in Nederland 1918-1940. (Henny Buiting)

Water en vuur. Marinus van der Lubbe (1909-1934). Regie: Joost Seelen. Zuidenwind Filmprodukties. Op 26 mei 1999 uitgezonden door de RVU. (Dennis Bos)

C.H. Wiedijk, Het 'nieuwe socialisme' van de jaren dertig. Frans en Nederlands neo-socialisme gedurende de grote depressie. Amsterdam 2000. (Henny Buiting)

Dick de Winter, Ab Menist. Revolutionair-socialistisch vakbondsleider,
politicus en verzetsstrijder
.
Delft 2009. (Sjaak van der Velden)