Onderstaande links zijn op categorie geordend:

Ondersteuners
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis: www.iisg.nl

Marker bv: www.marker.nl

Geschiedenis van sociale bewegingen
Het Biografische Woordenboek voor Socialisme en Arbeidersbeweging wordt nog steeds bijgehouden: www.iisg.nl/bwsa

Het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging: www.iiav.nl. Heel uitvoerig over de tweede Feministische Golf: www.vrouwennuvoorlater.nl. Over een bijzondere variant van die tweede golf het radicaal feminisme van de Bonte Was: www.radicaalfeminisme.nl

Het religieus anarchisme in Nederland wordt gecoverd door erd door hier
Het archief voor vele artikelen en boeken van marxisten, onder wie vele Nederlanders als Brendel, Pannekoek en Gorter: zie www.marxists.org. Over het anarchisme is een vergelijkbare site: de bijdrages over Nederland zijn niet up-to-date.

Over het religieus anarchisme (en aanverwante zaken als PSP en Clara Wichmann) houdt Andrť de Raaij een blog bij.

Het Geheugen van Nederland heeft een onderwerp de arbeidersbeweging van 1850 tot 1914, zie deze link.

Op de site van het 'burgerlijke' Biografisch Woordenboek van Nederland staan ook BN-ers, die actief waren voor een sociale beweging of organisatie. Daarnaast hebben ze een database van de Centrale Inlichtingen Dienst over 1919 - 1940.

Voor de studentenbeweging in Amsterdam had de BVD ook belangstelling: de ASVA heeft de stukken opgevraagd en gekregen, zie hier.

Op de site van Digitale Bibliotheek van de Nederlandse Letteren (www.dbnl.org) staan vele publikaties, die voor de sociale geschiedenis van belang zijn: Alexander Cohen, Aletta Jacobs, Jacob en Carry de Haan, Ferdinand Domela Nieuwenhuis, Pieter Lodewijk Tak en Herman Gorter om maar een paar namen te noemen. Zij zijn vertegenwoordigd met boeken, maar ook met minder bekende artikelen. Ook tijdschriften als De Gids staan integraal op de site.

Geschiedenis van de vakbeweging
De Vakbondshistorische Vereniging (VHV) is een centrum voor mensen binnen en buiten de vakbeweging in Nederland, die de ruim honderd jaar oude geschiedenis van de bonden levend wil houden: www.vakbondshistorie.nl. Sinds november 2009 is er een speciale website over de de vakbeweging in de Tweede Wereldoorlog.

De huidige vakcentrales hebben eveneens aandacht voor geschiedenis.
De Federatie Nederlandse Vakbeweging met 100 Jaar altijd solidair FNV. Zie ook een bespreking van deze site van Arno Bornebroek.
Het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) met een overzicht. Ook een lijst met alle voorzitters is informatief.

Buitenland
De Europese Commissie heeft in samenwerking met universiteiten, onderzoeksinstellingen en musea een website ontwikkeld met sociaal-culturele inhoud van geheel Europa. De website is nog een prototype, het denklab is interessant. De uiteindelijke bedoeling is dat iedereen in zijn eigen taal de site kan doorzoeken: www.europeana.eu.

In BelgiŽ geeft het Amsab, Instituut voor Sociale Geschiedenis het blad Brood en Rozen. Tijdschrift voor de geschiedenis van sociale bewegingen uit.

In Duitsland heeft de FES (Friedrich Ebert Stiftung) een aanzienlijke documentatie. Het belangwekkende tijdschrift Die Neue Zeit (1883-1923) staat nu bijna integraal op de site. Die Neue Zeit was het wetenschappelijke tijdschrift van de Duitse SPD, maar vormde tijdens de Tweede Socialistische Internationale het centrale punt in de richtingenstrijd van 1889 tot 1918. Karl Kautsky was tot 1917 de hoofdredacteur. Vele Nederlanders schreven in dit blad, onder anderen Anton Pannekoek en Herman Gorter.

In Manchester (UK) is er het People's History Museum, gevestigd in een voormalige pompstation: www.phm.org.uk.

In Dorset (UK) is een speciaal museum gewijd aan de voorgeschiedenis van de Engelse vakbeweging: de Tolpuddle Martyrs Museum. Of zij het zelf formuleren: they changed the face of social history and, through their beliefs and actions, made such an impact on trade unionism today.

Algemeen
De geschiedenis van Den Haag is voor scholieren op een bijzondere wijze toegankelijk gemaakt: de Haagse Tijden.