Ter herdenking van Jacques Giele

Bij het overlijden van Jacques Giele, in de jaren zestig en zeventig een grensverleggend historicus hebben velen stilgestaan. Hier een overzicht van alle reacties.

Bij de begrafenis spraken verschillende mensen. De toespraken naast de familie waren van Bob Reinalda, Jeroen Sprenger, Marten Buschman en Rudolf de Jong. Zie de links voor de tekst.

Johan Frieswijk heeft eveneens zijn herinneringen opgeschreven, zie hier.

Giele heeft meegewerkt aan de eerste uitzending van het programma OVT van de VPRO. Hij spreekt dan de eerste column uit. Nienke Feis van de VPRO heeft alle bijdragen van Giele bij elkaar gezet: de Spoor terug serie over ArbeidsenquÍte van 1887 en een serie over de omstandigheden in Nederland van de jaren veertig van de negentiende eeuw.

Voor hetzelfde programma OVT sprak Bert Altena op 29 april 2012 over Gieles historische bijdrages.

Van anarchistische zijde zijn de herinneringen opgetekend op de site van de Vrije (Socialist).

Ons Amsterdam heeft een kort bericht geplaatst. Frans Becker, tegelijk met Jacques werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam en nu directeur bij de WBS, heeft zijn herinneringen opgetekend, zie alhier.